Fasader

Fasader ger ett mer estetiskt utseende genom att placera ett mycket tunt lager porslin eller komposit över din egen tand.

Vem som helst kan dra nytta av fasader om du inte gillar dina tänder eller ditt leende.

Det första vi ska göra är att höra dina förväntningar, vad du gillar och inte gillar med dina tänder och tillsammans designar vi ditt absolut bästa, naturliga och självsäkra leende.

Leende designen kan vara antingen digitalt (DSD) eller som en "mock up" i munnen så att du kan se hur det slutliga resultatet kommer att se ut.

Målet är alltid att ta bort så lite som möjligt eller ingenting av dina egna tänder.

Om du väljer porslinsfasader som har en högre estetik och längre hållbarhet, lämnar du kliniken med provisoriska efter den digitala genomsökningen av dina förberedda tänder.

Några dagar senare kommer dina nya porslinsfasader att cementeras på dina egna tänder och du får ditt nya leende. LEENDET DU ALLTID VILJAT HA!

Om du vill ha kompositfasader får du dem direkt skapade på dina egna tänder i EN SITTNING.

Du kan få en eller flera fasader gjorda, beroende på dina behov.

På den här patienten behövde vi bara göra två fasader på de övre sidorna. Patienten tyckte inte om hennes leende på grund av hennes två övre laterala sidor som var mycket mindre än de andra tänderna.

Detta foto togs direkt efter cementering.

Denna patient kom med frakturerade övre och nedre tänder och fick fasader som förstärkte hennes leende vackert.


Detta foto togs direkt efter cementering.