Rotbehandling


Om du är orolig av dov smärta, känslighet för kyla och eller värme, svullnad och ömhet, kan det vara ett tecken på en skadad pulpa. Men du har inte alltid symtom. En levande pulpa/tand är naturligtvis att föredra, men tanden kan sparas även om pulpan dör. Lösningen på detta skulle vara rotkanalbehandling.

VARFÖR ROTBEHANDLING?

En inflammation eller infektion inuti tanden innebär att tandenhar en inre skadai, pulpahålan är skadad och tanden måste ha endodontisk behandling. Det finns fler anledningar till att en tand behöver en rotkanal, såsom, en tand med en tidigare djup eller lös fyllning, stora sönderfall, trauma på tanden etc.

HUR FUNGERAR ROTBEHANDLING?

När de utför en rotkanalbehandling tar tandläkaren bort det som orsakar problemet/smärtan, såsom tandförfall, om möjligt. Därefter rengörs pulpahålan och rotkanalerna fylls med förseglare och Gutta-percha.

De flesta av våra endodontiska behandlingar utförs av vår specialist.

Efteråt, när rotkanalen är klar, rengjord och fylld, behöver tanden antingen en fyllning eller en krona. Behandlingen görs vanligtvis med konventionell lokalbedövning och därmed är helt smärtfri.