Borttagning av amalgamfyllning

Här på Nordic Dental Centre har vi aldrig gjort en amalgamfyllning.


VAD ÄR AMALGAM?

Amalgam är en legering av två metaller, i de flesta fall silver och kvicksilver. (Anledningen till att vi tidigare använde amalgamet var att det var billigt och enkelt att arbeta med) Amalgam har vanligtvis längre hållbarhet än andra fyllningsmaterial men när tiden är slut för fyllningen kan det orsaka problem för tanden. Fyllningen eller tanden kan ha sprickor nästan osynliga för ögat. I dessa sprickor tränger mat och bakterier in och orsakar karies under och runt fyllningen. Sprickorna kan också orsaka en inre spänning i fyllningen som så småningom kan framkalla en fraktur i din egen tand.

ATT BYTA EN AMALGAMFYLLNING

Många ersätter sina gamla fyllningar på grund av den oro som orsakas av debatten om skadligheten med amalgam och kvicksilver medan andra vill ha vita fyllningar av estetiska skäl. Oavsett anledning som du vill ersätta dina amalgamfyllningar följer vi ett strikt protokoll för borttagningen. Vi har ett dubbelt extraktionssystem, varav det ena absorberar amalgamet och det andra, luften runt borrmaskinen
Vi använder bara nya borrar och borrar med en speciell metod. Inget amalgam eller annat material släpps ut i miljön eftersom kliniken är utrustad med en metallavskiljare som rengör och tar bort skadliga ämnen.
. Vi erbjuder också möjligheten att använda en Gummidamm, ett latexark som passar runt tanden för att förhindra att partiklar från fyllningen som tas bort hamnar i munnen eller magen.

HUR DU FÖRBEREDER DIG

Det finns flera sätt att förbereda dig innan du tar bort amalgam. Boka ett möte med oss för en konsultation så informerar vi dig om olika procedurer.