RÄTTSLIGT MEDDELANDE OCH ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

I. ALLMÄN INFORMATION

I enlighet med informationsskyldigheten i lag 34/2002 om tjänster från informationssamhället och elektronisk handel (LSSI CE) av den 11 juli tillhandahålls följande allmänna informationsdata på denna webbplats nedan:

Äganderätten till denna webbplats, www.nordicdentalcentre.com, (hädanefter webbplats) innehas av: NORDIC DENTAL CENTRE SLP, försett med NIF: CIF 93141794 och registrerat i: Reg de Málaga med följande registreringsdata: Volym 4923, Bok 3831, Folio 174, blad MA110637, vars representant är: Christina Radics , och vars kontaktinformation är:

Adress:
Calle Alfonso XIII, 2, 2C
29640 FUENGIROLA (MÁLAGA)
Telefonnummer för telefonnummer: 952 66 53 06
E-postadress för kontakt: info@nordicdentalcentre.com


II. ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

FÖRHÅLLANDETS MÅL: WEBBPLATSEN

Syftet med dessa allmänna användningsvillkor (nedan villkor) är att reglera åtkomst och användning av webbplatsen. Vid tillämpningen av dessa villkor kommer webbplatsen att förstås som: det yttre utseendet på skärmgränssnitten, både statiskt och dynamiskt, det vill säga navigeringsträdet; och alla element integrerade både i skärmgränssnitten och i navigeringsträdet (hädanefter, Innehåll) och alla de tjänster eller online-resurser som kan erbjudas användare (hädanefter tjänster).

NORDIC DENTAL CENTRE förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra presentationen och konfigurationen av webbplatsen och innehållet och tjänsterna som kan införlivas i den. Användaren bekräftar och accepterar att NORDIC DENTAL CENTRE när som helst kan avbryta, avaktivera och / eller avbryta något av dessa element som är integrerade på webbplatsen eller tillgång till dem.

Användarens tillgång till webbplatsen är gratis och är i allmänhet gratis utan att användaren behöver betala för att kunna njuta av den, förutom kostnaden för anslutning via det tillhandahållna telenätet. av åtkomstleverantören som användaren har anställt.

ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLET KRÄVER INTE EN FÖREGÅENDE TECKNING ELLER REGISTRERING.
ANVÄNDAREN

Åtkomst, navigering och användning av webbplatsen ger användarens villkor, varför, så snart webbläsningen börjar, accepteras alla villkor som fastställs häri, samt deras efterföljande ändringar, utan att det påverkar tillämpning av motsvarande obligatoriska rättsliga bestämmelser beroende på fall. Med tanke på relevansen av det föregående rekommenderas användaren att läsa dem varje gång de besöker webbplatsen.

NORDIC DENTAL CENTRE webbplats erbjuder en stor mångfald av information, tjänster och data. Användaren tar sitt ansvar för att använda webbplatsen korrekt. Detta ansvar kommer att sträcka sig till:

En användning av information, innehåll och / eller tjänster och data som erbjuds av NORDIC DENTAL CENTRE utan att strida mot bestämmelserna i dessa villkor, lagen, moral eller allmän ordning, eller som på något annat sätt kan innebära skada på tredje parts rättigheter eller själva webbplatsens drift.

Enbart tillgång till denna webbplats innebär inte någon form av kommersiellt förhållande mellan NORDIC DENTAL CENTRE och användaren.

Denna NORDIC DENTAL CENTRE webbplats riktar sig alltid till gällande lagstiftning och riktar sig till alla människor, oavsett ålder, som kan komma åt och / eller surfa på sidorna på webbplatsen.

Webbplatsen riktar sig främst till användare som är bosatta i Spanien. NORDIC DENTAL CENTRE garanterar inte att webbplatsen följer lagarna i andra länder, vare sig helt eller delvis. Om användaren är bosatt eller har sitt hemvist på en annan plats och bestämmer sig för att komma åt och / eller navigera på webbplatsen kommer han att göra det på eget ansvar, han måste se till att sådan åtkomst och navigering följer den lokala lagstiftningen som är tillämplig för honom, utan att han antar NORDIC DENTAL CENTRE eventuellt ansvar som kan uppstå genom nämnda tillgång.


III. TILLGÅNG OCH NAVIGATION PÅ WEBBPLATSEN: UNDANTAG AV GARANTIER OCH ANSVAR

NORDIC DENTAL CENTRE garanterar inte webbplatsens kontinuitet, tillgänglighet och användbarhet, inte heller innehållet eller tjänsterna. NORDIC DENTAL CENTER kommer att göra allt för att webbplatsen ska fungera korrekt, men den är inte ansvarig eller garanterar att tillgången till denna webbplats inte är oavbruten eller felfri.

Det är inte heller ansvarigt eller garanterar att innehållet eller programvaran som kan nås via denna webbplats är felfri eller orsakar skador på användarens datorsystem (programvara och hårdvara). I inget fall kommer NORDIC DENTAL CENTRE att vara ansvarig för förluster, skador eller skador av något slag som härrör från åtkomst, navigering och användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, de som orsakats av datorsystem eller de som orsakas av införande av virus.

NORDIC DENTAL CENTRE ansvarar inte för skador som kan orsakas av användare genom felaktig användning av denna webbplats. I synnerhet är det inte ansvarigt på något sätt för fall, avbrott, brist eller defekt av telekommunikation som kan uppstå.


IV. PRIVATPOLITIK OCH DATASKYDD

NORDIC DENTAL CENTRE åtar sig att vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder enligt den säkerhetsnivå som är lämplig för risken för de insamlade uppgifterna. .

LAGAR INBYGGDA I DENNA PRIVATPOLITIK

Denna integritetspolicy är anpassad till gällande spanska och europeiska bestämmelser om skydd av personuppgifter på internet. Specifikt respekterar den följande regler:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri utbyte av dessa uppgifter (RGPD).

Organisk lag 3/2018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPD GDD).

Kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner reglerna för utveckling av organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter (RDLOPD).

Lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel (LSSI CE).


V. COOKIES-POLITIK

Cookies är små mängder information som lagras i webbläsaren (Aldrig på datorn)

Denna webbplats samlar inte in eller överför personuppgifter från användare, den använder bara sina egna cookies och de från tredje part för tekniska och strikt funktionella ändamål som gör det möjligt att surfa på webbplatsen (de som tillåter användaren att navigera genom webbplatsen och av de olika alternativen och tjänsterna som finns i den).

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, vars sekretesspolicyer inte är relaterade till denna webbplats. Genom att komma åt sådana webbplatser kan du bestämma om du vill acceptera deras integritets- och cookiepolicy. Om du surfar på Internet kan du i allmänhet acceptera eller avvisa cookies från tredje part när du besöker webbplatsen eller från din webbläsares konfigurationsalternativ.


INAKTIVERA, AVSLUTA OCH RADERA COOKIES

Användaren kan inaktivera, avvisa och eliminera cookies helt eller delvis installerade på sin enhet genom konfigurationen av sin webbläsare (bland annat Chrome, Firefox, Safari, Explorer). I den meningen kan procedurerna för att avvisa och ta bort cookies skilja sig från en webbläsare till en annan. Följaktligen måste användaren hänvisa till instruktionerna från den webbläsare de använder. Om du avvisar användningen av cookies helt eller delvis kan du fortsätta använda webbplatsen, även om användningen av vissa av dess funktioner kan vara begränsad.

För detta nedan lämnar vi dig länkarna till manualerna om hur du tar bort cookies i de mest använda webbläsarna:

Så här tar du bort cookies från Google Chrome.
Så här tar du bort cookies från Mozilla Firefox.
Så här tar du bort cookies från Safari.
Så här tar du bort cookies från Microsoft Edge.

ÄNDRINGAR I COOKIES-POLITIKEN

Det är möjligt att cookiepolicyn på webbplatsen ändras eller uppdateras, därför rekommenderas det att användaren granskar denna policy varje gång de besöker webbplatsen för att få adekvat information om hur och varför vi använder cookies.


VI. LÄNKNINGSPOLITIK

Det rapporteras att NORDIC DENTAL CENTRE webbplatsen gör eller kan göra användarna tillgängliga för länk (såsom bland annat länkar, banners, knappar), kataloger och sökmotorer som tillåter användare att komma åt webbplatser som tillhör och / eller hanteras av tredje part.

Installationen av dessa länkar, kataloger och sökmotorer på webbplatsen är avsedd att göra det lättare för användare att söka efter och få tillgång till den information som finns tillgänglig på Internet, utan att det anses vara ett förslag, rekommendation eller inbjudan att besöka dem.

På samma sätt garanterar det inte den tekniska tillgängligheten, noggrannheten, riktigheten, giltigheten eller lagligheten hos webbplatser utanför dess egendom som kan nås via länkarna.

NORDIC DENTAL CENTRE under inga omständigheter att granska eller kontrollera innehållet på andra webbplatser och kommer inte heller att godkänna, undersöka eller godkänna produkter och tjänster, innehåll, filer och annat material på de ovan nämnda länkade webbplatserna.

NORDIC DENTAL CENTRE tar inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av åtkomst, användning, kvalitet eller laglighet av innehållet, kommunikationen, åsikterna, produkterna och tjänsterna på webbplatserna som inte hanteras av NORDIC DENTAL CENTRE och som är länkade till denna webbplats.

Användaren eller tredje part som skapar en hyperlänk från en webbsida till en annan, annan webbplats till NORDIC DENTAL CENTRE webbplatsen måste veta att:

Hela eller partiella återgivningen av någon av webbplatsens innehåll och / eller tjänster är inte tillåten utan uttryckligt tillstånd från NORDIC DENTAL CENTRE.

Det är inte heller någon falsk, felaktig eller felaktig manifestation tillåten på NORDIC DENTAL CENTRE , webbplats , inte heller på dess innehåll och / eller tjänster.

Med undantag för hyperlänken, kommer webbplatsen där hyperlänken är etablerad inte att innehålla några delar av denna webbplats, skyddade som immateriella rättigheter av det spanska rättssystemet, såvida det inte uttryckligen godkänts av NORDIC DENTAL CENTRE.

Upprättandet av hyperlänken kommer inte att innebära att det finns relationer mellan NORDIC DENTAL CENTRE och ägaren av webbplatsen som den är tillverkad av, och inte heller kunskapen om och acceptansen av NORDIC DENTAL CENTRE för innehållet, tjänsterna och / eller aktiviteterna som erbjuds på nämnda webbplats, och vice versa.


VII. INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM

NORDIC DENTAL CENTRE är i sig själv eller som en uppdragsgivare ägare av alla immateriella och industriella äganderättigheter på webbplatsen, liksom de delar som finns där (som exempel och inte uttömmande, bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter, varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, urval av använt material, datorprogram som är nödvändiga för dess drift, åtkomst och användning etc.). De kommer därför att vara verk som skyddas som immateriell egendom av det spanska rättssystemet, tillämpligt både de spanska och gemenskapsbestämmelserna på detta område, såväl som de internationella fördragen relaterade till ärendet och undertecknade av Spanien.

Alla rättigheter förbehållna. I enlighet med bestämmelserna i immaterialrätten är reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive metoden för att göra dem tillgängliga, av hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, uttryckligen förbjudet. i något stöd och på något tekniskt sätt utan tillstånd frånNORDIC DENTAL CENTRE.

Om användaren eller tredje part anser att något av innehållet på webbplatsen utgör ett brott mot skyddet för immateriella rättigheter, måste de omedelbart meddela NORDIC DENTAL CENTRE genom kontaktinformationen i avsnittet ALLMÄN INFORMATION i detta juridiska meddelande och allmänna användningsvillkor.


VIII. RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

NORDIC DENTAL CENTRE förbehåller sig rätten att lämna in civila eller kriminella åtgärder som de anser nödvändiga för felaktig användning av webbplatsen och innehållet eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och NORDIC DENTAL CENTRE styrs av gällande regler och är tillämpliga på det spanska territoriet. Om det uppstår kontroverser i samband med tolkningen och / eller tillämpningen av dessa villkor, kommer parterna att underkasta sina konflikter till vanlig jurisdiktion och underkastas motsvarande domare och domstolar i enlighet med lagen.

Lösning av onlinetvister i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) 524/2013:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en online tvistlösningsplattform, som finns på följande länk:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Senaste ändring: 21 de abril 2020